f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนยางเฌอ - มหาชนะชัย
ลงวันที่ 24/08/2564

 

 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043
ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง  กม.45+900-กม.54-065


'