f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนยางเฌอ - มหาชนะชัย
ลงวันที่ 24/08/2564

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนยางเฌอ - มหาชนะชัย

ระหว่าง กม.24+500 - กม.30+475

รวมระยะทาง 5.975 กม.

 


'