f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
โครงการก่อสร้างทาง
ลงวันที่ 21/11/2561

 

 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202
ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี  ระหว่าง กม.227+200 – กม.231+300


'