f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 18/01/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
2 05/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
3 16/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
4 13/12/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
5 13/12/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
6 19/11/2564 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของศูนย์สร้างทางขอนแก่นกรมทางหลวง
7 14/10/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2564
8 10/09/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
9 02/09/2564 วันที่ 02 กันยายน 2564 นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ได้จัดการประชุมประจำเดือน โดยวิธีประชุมออนไลน์ ZOOM กันยายน 2564 เพื่อติดตามผลงาน และวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และติดตามปัญหาการทำงานในแต่ละฝ่ายเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาการทำงานในด้านต่างๆ ณ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 31/08/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
11 04/08/2564 วันที่ 04 สิงหาคม 2564 นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ได้จัดการประชุมประจำเดือน โดยวิธีประชุมออนไลน์ ZOOM สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผลงาน และวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และติดตามปัญหาการทำงานในแต่ละฝ่ายเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาการทำงานในด้านต่างๆ ณ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 19/07/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
13 19/07/2564 คู่มือการประเมินราคางานก่อสร้างทาง
14 24/06/2564 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสาย 293 ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์
15 24/06/2564 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างทางขอนแก่น เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่นและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ