f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 27/04/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง 116 ดาวน์โหลด
ฝ่ายเครื่องกล 102 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงาน 88 ดาวน์โหลด
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 99 ดาวน์โหลด
ฝ่ายสารบรรณ 106 ดาวน์โหลด

'