f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก)
ลงวันที่ 13/12/2561

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก)

ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม.7+725 - กม.12+475 ระยะทาง 4.75 กม.

ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม.16+550 - กม.17+200 และ กม.17+900 - กม.20+250 ระยะทาง 3.00 กม.

รวมเส้นทาง  7.75 กม

 

เป็นเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ระหว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 และทางหลวงหมายเลข 2077 และทางหลวงหมายเลข 226 แนวโน้มปริมาณจราจรจะเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพในการรองรับการจราจรตามนโยบายและแผนงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงการปรับปรุงทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ด้านตะวันออก จาก 2 ช่อง รถแล่นกันเป็น 4 ช่องจราจรเกาะกลางแบบกดร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง โดยความกว้างคันทางเดิมต่ำกว่ามาตรฐานที่จะรองรับปริมาณจราจรปัจจุบันได้ สภาพผิวทางเสียหายเป็นช่วงๆและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจึงเห็นควรเพิ่มทางให้สามารถรองรับจราจรในปัจจุบันและอำนวยความสะดวงและปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง

 


'