f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 น้ำอ้อม - กุดโดน
ลงวันที่ 27/12/2565

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039
ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.47+400 - กม.49+150


'