f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
ลงวันที่ 24/07/2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 
นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรกโฆษะ จังหวัดขอนแก่น


'