f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
วันที่ 24 มกราคม 2563 นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ีร่วมทำจิตอาสา ณ วัดไตรประสิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 24/01/2563

'