f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อเหล็กเส้น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับงาน Retaining Wall Type 1B และ 2B โดยจัดส่งที่สำนักงานชั่วคราวโครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม. 161+500 27/07/2564 คล. 8/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 จ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม. 62+175 - กม.64+875 10/03/2564 เลขที่ ศข. eb/51/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.13+600 - กม.17+200 10/02/2564 คล. 7/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 งานซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม.70+075 - กม.71+165 165 และ กม.125+330 - กม.125+621 สถานที่ส่งศูนย์สร้างทางขอนแก่น 10/02/2564 คล. 6/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 งานซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.17+909 - กม.19+113 สถานที่ส่งศูนย์สร้างทางขอนแก่น 09/02/2564 คล. 5/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 งานซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 3 ระหว่าง กม.123+479 - กม.124+400 สถานที่ส่งศูนย์สร้างทางขอนแก่น 09/02/2564 คล. 4/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 18,128 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 62+175 - กม. 64+875 ช่วงที่ 2 ระยะทาง 2.700 กม. 18/01/2564 เลขที่ ศข. eb/43/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 11,960 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 222+300 - กม. 224+200 ระยะทาง 1.900 กม. 18/01/2564 เลขที่ ศข. eb/41/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.13+600 - กม.17+200 29/01/2564 เลขที่ ศข. eb/39/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม.70+075 - กม.71+165 165 และ กม.125+330 - กม.125+621 สถานที่ส่งศูนย์สร้างทางขอนแก่น 29/01/2564 เลขที่ ศข. eb/38/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 งานซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.17+909 - กม.19+113 สถานที่ส่งศูนย์สร้างทางขอนแก่น 29/01/2564 เลขที่ ศข. eb/37/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 งานซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 3 ระหว่าง กม.123+479 - กม.124+400 สถานที่ส่งศูนย์สร้างทางขอนแก่น 28/01/2564 เลขที่ ศข. eb/36/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 16 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.12+719 - กม.17+500 รวมระยะทาง 4.781 กม. 04/01/2564 เลขที่ ศข. eb/33/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 30 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 9+200 - กม. 12+180 รวมระยะทาง 2.980 กม. 04/01/2564 เลขที่ ศข. eb/32/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยยางธรรมชาติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม. 9+353 - กม. 10+490 05/01/2564 เลขที่ ศข. eb/30/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ