f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 11 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม. 226+550 - กม. 227+200 รวมระยะทาง 0.650 กม. 05/01/2565 ศข.eb/7/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 12 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 43+700 - กม. 45+900 รวมระยะทาง 2.200 กม. 24/12/2564 ศข.eb/6/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 12 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 35+400 - กม. 38+200 รวมระยะทาง 2.800 กม. 17/12/2564 เลขที่ ศข. eb/5/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 14 รายการ (รายการก่อสร้างแนบท้ายประกาศ) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม. 224+200 - กม. 226+550 รวมระยะทาง 2.350 กม. 03/12/2564 ศข.eb/3/2565 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 12 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 รวมระยะทาง 2.300 กม. 03/12/2564 ศข.eb/2/2565 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 11 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม. 64+875 - กม. 68+725 รวมระยะทาง 3.850 กม. 03/12/2564 ศข. eb/ 4 / 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6089-15-2 (งานเงินทุนฯ) 01/12/2564 154/งท/30/65/66 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 จัดซื้อวัสดุคัดเลือก “ก” ปริมาณงาน 6,080 ลบ.ม.(หลวม) และวัสดุรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 5,952 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 45+900 - กม. 49+000 25/11/2564 คล. 18/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 จัดซื้อวัสดุคัดเลือก “ก” ปริมาณงาน 4,704 ลบ.ม.(หลวม) และวัสดุรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 5,440 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 43+700 - กม. 45+900 25/11/2564 คล. 17/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+150 - กม. 49+975 ระยะทาง 0.825 กม. 24/11/2564 คล.16/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 ระยะทาง 2.300 กม. 24/11/2564 คล.15/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 จัดซื้อวัสดุคัดเลือก ก ปริมาณงาน 24,552 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 68+725 - กม. 72+225 23/11/2564 คล. 14/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 จัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 82,384.00 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 ระยะทาง 2.300 กม. 19/11/2564 ศข.10/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 จ้างผลิตท่อกลม คศล. ขนาด Dia. 1.00 M. (CLASS 2) จำนวน 259 เมตร (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.49+975 - กม.52+275 รวมระยะทาง 2.300 กม. 18/11/2564 ศข.7/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 จัดซื้อวัสดุรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 24,160 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 68+725 - กม. 72+225 16/11/2564 คล. 11/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 205 รายการ