f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) 07/01/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2565 1546065005 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 ซื้อน้ำมันดีเซล(B7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชั) 05/01/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล B7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี 19/01/2565 154350365006 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 19/01/2565 154600565020 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 17/01/2565 154600565019 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 14/01/2565 154600565018 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 19/01/2565 154350565012 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) 19/01/2565 154/งท/35/65/121 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล B7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี 14/01/2565 154350365005 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) 19/01/2565 154/งท/35/65/121 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6077-10-6 (งานเงินทุนฯ) 19/01/2565 154/งท/30/65/117 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 14/01/2565 154350565011 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลข 46-6309-04-6 (งานเงินทุนฯ) 17/01/2565 154/งท/65/77 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 77-6193-14-6 (งานเงินทุนฯ) 17/01/2565 154/งท/65/76 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,448 รายการ