f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 27/03/2566 154600566037 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) 23/03/2566 15460026620 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 ซื้ออะไหล่รถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6528-17-1 (งานเงินทุนฯ) 24/03/2566 154/งท/30/66/200 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6307-16-5 (งานเงินทุนฯ) 24/03/2566 154/งท/30/66/199 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 10,000 ลิตร โครงการฯ สาย 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร 22/03/2566 1543566029 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 ซื้ออะไหล่รถลากจูง หมายเลข 61-6034-16-6 (งานเงินทุนฯ) 24/03/2566 154/งท/30/66/198 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6307-16-5 (งานเงินทุนฯ) 23/03/2566 154/งท/30/66/197 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6685-02-8 (งานเงินทุนฯ) 23/03/2566 154/งท/30/66/196 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-0753-97-9 (งานเงินทุนฯ) 23/03/2566 154/งท/30/66/195 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 24/03/2566 154350566014 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 24/03/2566 154600566036 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 ซื้อน้ำมัดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการฯ 2039 ตอนน้ำอ้อม - กุดโดน 13/03/2566 154350166011 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 23/03/2566 154350566014 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนฯ) 22/03/2566 154/งท/35/66/194 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 22/03/2566 154600566035 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 939 รายการ