f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 82,384.00 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 ระยะทาง 2.300 กม. 05/01/2565 ศข.10/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 จ้างผลิตท่อกลม คศล. ขนาด Dia. 1.00 M. (CLASS 2) จำนวน 259 เมตร (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.49+975 - กม.52+275 รวมระยะทาง 2.300 กม. 20/12/2564 ศข.7/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 จัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 73,624 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 68+725 - กม. 72+225 05/01/2565 ศข.9/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 224+200 - กม. 226+550 และ กม.226+550 - กม.227+200 ระยะทาง 3.000 กม. 09/12/2564 ศข.5/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 จัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 16,000 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 43+700 - กม. 45+900 05/01/2565 ศข.8/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.224+200 - กม.229+000 รวมระยะทาง 4.800 กม. โดยวิธีคัดเลือก 02/12/2564 ศข.4/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 รายการ (ขนส่งถึงหน้างาน) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 64+875 - กม. 68+725 และ กม. 68+725 - กม. 72+225 รวมระยะทาง 7.350 กม. 02/12/2564 ศข.3/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง (หลังที่ 2) 18/01/2565 ศข.13/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 จ้างก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ( ระดับ 3 - 6 ) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ. ขอนแก่น 1 แห่ง (หลังที่ 1) 18/01/2565 ศข.12/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 18/01/2565 ศข.11/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานศูนย์สร้างทางขอนแก่น 1 แห่ง 14/12/2564 ศข.6/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 39,868 ลิตร 23/09/2564 ศข.57/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ โดยจัดส่งที่โครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. 27/10/2564 ศข.2/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร โดยขนส่งที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 06/10/2564 ศข.1/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 จ้างติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM 3.2 GUARDRAIL THICKNESS ( CLASS I , TYPE I ) จำนวน 304 เมตร 18/06/2564 ศข.52/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 137 รายการ