f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม -กุดโดน 16/02/2567 154350167012 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 ซื้อวัสดุอำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ โครงการฯ 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 20/02/2567 1546067014 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 16/02/2567 154350567019 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน 09/02/2567 154350167011 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 13/02/2567 1544067015 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 13/02/2567 154350567018 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 09/02/2567 1548567014 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 09/02/2567 1544067013 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ซื้ออะไหล่รถขุด หมายเลข 82-6095-10-1 (งานเงินทุนฯ) 12/02/2567 154/งท/30/67/224 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 ซื้ออะไหล่รถขุด หมายเลข 82-6080-08-2 (งานเงินทุนฯ) 12/02/2567 154/งท/30/67/223 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6354-18-0 (งานเงินทุนฯ) 12/02/2567 154/งท/30/67/220 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 ซื้ออะไหล่รถปิคอัพ 4 ประตู หมายเลข 44-0030-17-5 (งานเงินทุนฯ) 12/02/2567 154/งท/30/67/218 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6233-21-0 (งานเงินทุนฯ) 12/02/2567 154/งท/67/91 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 จ้างซ่อมรถเกลี่ย หมายเลข 41-6077-10-6 (งานเงินทุนฯ) 12/02/2567 154/งท/67/90 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 08/02/2567 154350567017 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,658 รายการ