f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/12/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 13 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 35+400 - กม. 38+200 รวมระยะทาง 2.800 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
2 29/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ก่อสร้างทาง จำนวน ๑๑ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม. ๒๒๖+๕๕๐ - กม. ๒๒๗+๒๐๐ ระยะทาง ๐.๖๕๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ก่อสร้างทาง จำนวน 12 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 ระยะทาง 2.300 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. ขนาด Dia. 1.00 M. จำนวน 259 เมตร (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.49+975 - กม.52+275 รวมระยะทาง 2.300 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 82,384 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 ระยะทาง 2.300 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 17/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 ระยะทาง 2.300 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 17/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+150 - กม. 49+975 ระยะทาง 0.825 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.224+200 - กม.229+000 รวมระยะทาง 4.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 224+200 - กม. 226+550 และ กม.226+550 - กม.227+200 ระยะทาง 3.000 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/11/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 227+200 - กม. 229+200 ระยะทาง 2.000 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 225 รายการ