f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) 07/01/2565 79,556.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2565 470,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันดีเซล(B7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชั) 05/01/2565 266,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล B7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี 19/01/2565 273,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 19/01/2565 92,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 17/01/2565 95,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 14/01/2565 71,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 19/01/2565 273,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) 19/01/2565 146,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล B7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี 14/01/2565 274,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) 19/01/2565 144,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6077-10-6 (งานเงินทุนฯ) 19/01/2565 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 14/01/2565 273,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลข 46-6309-04-6 (งานเงินทุนฯ) 17/01/2565 14,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 77-6193-14-6 (งานเงินทุนฯ) 17/01/2565 23,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,580 รายการ