f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 27/03/2566 71,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 27/03/2566 71,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) 23/03/2566 76,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6528-17-1 (งานเงินทุนฯ) 24/03/2566 12,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6307-16-5 (งานเงินทุนฯ) 24/03/2566 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 10,000 ลิตร โครงการฯ สาย 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร 22/03/2566 338,334.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถลากจูง หมายเลข 61-6034-16-6 (งานเงินทุนฯ) 24/03/2566 28,237.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6307-16-5 (งานเงินทุนฯ) 23/03/2566 13,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6685-02-8 (งานเงินทุนฯ) 23/03/2566 12,396.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-0753-97-9 (งานเงินทุนฯ) 23/03/2566 16,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ 24/03/2566 305,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 24/03/2566 84,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 24/03/2566 84,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในโครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน 22/03/2566 7,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันดีเซล(บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในโครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน 20/03/2566 310,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,870 รายการ