f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 11 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม. 17+900 - กม.19+700 ระยะทาง 1.800 กม. 10/04/2567 38,921,609.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 3 รายการ โดยขนส่งที่ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน - เขื่องไน ระหว่าง กม. 225+892 - กม. 226+500 รวมระยะทาง 0.608 กม. 11/04/2567 1,412,799.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 11 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตอน ควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม. 225+892 - กม. 226+500 ระยะทาง 0.608 กม. 11/04/2567 4,004,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคางานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน ควบคุม 11600 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม. 14+400 - กม. 18+820 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 4.420 กม. 11/04/2567 16,767,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวง จำนวน 15 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม. 60+950 - กม. 61+300 และ กม. 62+500 - กม. 63+750 รวมระยะทาง 1.600 กม. 10/04/2567 52,402,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม. 59+750 - กม. 61+300 และ กม. 62+500 - กม. 63+750 รวมระยะทาง 2.800 กม. 10/04/2567 11,832,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม. 17+900 - กม.21+240 ระยะทาง 3.340 กม. 11/04/2567 20,059,872.02 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 16 รายการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม. 319+010 - กม. 321+220 รวมระยะทาง 2.210 กม. 10/04/2567 20,979,005.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6099-17-3 (งานเงินทุนฯ) 10/04/2567 23,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 5 รายการ โดยขนส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม. 17+900 - กม. 21+240 รวมระยะทาง 3.340 กม. 10/04/2567 1,002,712.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6070-08-7 (งานเงินทุนฯ) 10/04/2567 18,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม. 59+750 - กม. 61+300 และ กม. 62+500 - กม. 63+750 รวมระยะทาง 2.800 กม. 10/04/2567 1,600,107.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถขุด หมายเลข 82-6239-22-0 (งานเงินทุนฯ) 10/04/2567 13,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6198-97-3 (งานเงินทุนฯ) 10/04/2567 7,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6115-14-9 (งานเงินทุนฯ) 10/04/2567 14,124.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 4,770 รายการ