f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.2564 - เดือน ธ.ค.2564) 07/01/2565 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.64) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 04/10/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2564ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 04/10/2564 ไตรมาส 4 ระหว่างเดือน กค.64-กย.64 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 01/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 05/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.64-มี.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 ไตรมาสที่2 ระหว่างเดือนม.ค.64-มี.ค.64 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 05/01/2564 ผู้ชนะการเสนอราคาแบบรายไตรมาส 1 ( ต.ค.-ธ.ค.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.63-ธ.ค.63) 05/01/2564 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.63-ธ.ค.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 06/10/2563 ผลประกาศรายไตรมาศ 4(กค.63-กย.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 06/10/2563 ผลประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2563) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ( ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 ) 08/07/2563 ผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 ผลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย.63) 03/07/2563 ผลผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 07/04/2563 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือน ม.ค.63-มี.ค.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 รายงานไตรมาส3เดือน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 07/04/2563 รายงานไตรมาส 2(เดือนม.ค.63-มี.ค.63) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 07/04/2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ