f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 11 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม. 226+550 - กม. 227+200 รวมระยะทาง 0.650 กม. 11/01/2565 ศข.eb/7/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 12 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 43+700 - กม. 45+900 รวมระยะทาง 2.200 กม. 04/01/2565 ศข.eb/6/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 12 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 35+400 - กม. 38+200 รวมระยะทาง 2.800 กม. 23/12/2564 เลขที่ ศข. eb/5/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 14 รายการ (รายการก่อสร้างแนบท้ายประกาศ) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม. 224+200 - กม. 226+550 รวมระยะทาง 2.350 กม. 13/12/2564 ศข.eb/3/2565 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 12 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 รวมระยะทาง 2.300 กม. 13/12/2564 ศข.eb/2/2565 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 11 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม. 64+875 - กม. 68+725 รวมระยะทาง 3.850 กม. 14/12/2564 ศข. eb/ 4 / 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลเก่าชำรุด จำนวน 11 คัน (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) 01/12/2564 ศข.2/2565 ลว.1 ธ.ค.2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 หลัง 09/11/2564 ศข.1/2565 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานศูนย์สร้างทางขอนแก่น 1 แห่ง 19/10/2564 ศข.6/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 60 ต้น ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 221+100 - กม. 223+250 (เป็นช่วงๆ ) 08/06/2564 ศข.53/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 จ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม. 62+175 - กม.64+875 19/03/2564 ศข.40/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.160+360 RT. 19/03/2564 ศข.48/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. (พร้อมส่งหน้างาน) จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. 15/03/2564 ศข.45/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 9+200 - กม. 12+180 รวมระยะทาง 2.980 กม. 04/03/2564 ศข.33/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 12+719 - กม. 17+500 รวมระยะทาง 4.781 กม. 03/03/2564 ศข.37/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 145 รายการ